Arbitrage

Weergaven: 3

H3 Consultancy heeft expertise in conflicten tussen partijen waarbij gekozen wordt voor arbitrage om een probleem op te lossen. Hoor en wederhoor, zorgvuldigheid, analytisch denken, en discretie zijn belangrijk.

Ook in het voortraject, als nog niet tot arbitrage wordt besloten, kan H3 Consultancy mogelijk een belangrijke rol spelen. Arbitrage betekent in het algemeen toch dat meer kosten moeten worden gemaakt om tot een oplossing te komen. Het heeft in het algemeen de voorkeur om arbitrage te voorkomen door tot een minnelijke schikking te komen.