Diensten

Weergaven: 560

Al 20 jaar ben ik, Gerrit Hooijer, onder de naam van H3 Consultancy werkzaam in de diergezondheidszorg op rundveebedrijven. Naast ruime ervaring in de landbouwhuisdierenpraktijk heb ik ook jarenlang gewerkt in onderwijs en wetenschap. Daarom kan ik mijn opgedane expertise voor een breed scala aan activiteiten inzetten. Klik op een of meer van de volgende items:

Diergezondheids- en welzijnsproblemen

Melkveebedrijven kunnen te maken krijgen met hardnekkige problemen met diergezondheid en dierwelzijn. Vaak zijn meerdere partijen al bij dit bedrijf betrokken en hebben mogelijke oplossingen uitgeprobeerd. Ik kan met een frisse, onafhankelijke blik, waarbij een grondige analyse van het bedrijf wordt gemaakt, mogelijk een richting tot een oplossing wijzen.

De werkwijze is maatwerk en wordt in onderling overleg vastgesteld., afhankelijk is van de voorliggende vraagstelling. In grote lijnen kan deze er als volgt uitzien:

Lees meer

Projecten

Gedurende meer dan 30 jaar heb ik geparticipeerd in tientallen projecten en commissies op vakinhoudelijk veterinair, maar ook bestuurlijk politiek gebied. Uitgenodigd door diverse organisaties en bedrijven heb ik samengewerkt met het hele werkveld, waar de dierenarts mee te maken heeft. Een selectie treft u aan onder de button “lees meer”.

Lees meer

Bijstand in juridische – of verzekeringskwesties

H3 Consultancy heeft ervaring met het optreden als getuige-deskundige of het ophelderen van vragen, die opgekomen zijn tijdens de behandeling van een zaak. Bij rechtszaken komt het regelmatig voor dat expertise van deskundigen moet worden ingehuurd om een probleem helder in kaart te kunnen brengen. Dat kan gebeuren in opdracht van de rechtbank of het gerechtshof, maar ook partijen kunnen getuige-deskundigen in de arm nemen.

Lees meer

Coaching

De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan pas afgestudeerde dierenartsen, maar ook aan dierenartsen, die al geruime tijd in de praktijk of elders werkzaam zijn. Recent afgestudeerde dierenartsen komen in de praktijk in een omgeving terecht, waar ze aan moeten wennen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Ook voor werkgevers is het omgaan met nieuwe medewerkers soms lastig. Hoe werk je ze in? Hoe stimuleer je ze? Hoe kun je ze voor langere tijd aan de praktijk binden?

Lees meer

Arbitrage

H3 Consultancy heeft expertise in conflicten tussen partijen waarbij gekozen wordt voor arbitrage om een probleem op te lossen. Hoor en wederhoor, zorgvuldigheid, analytisch denken, en discretie zijn belangrijk.

Ook in het voortraject, als nog niet tot arbitrage wordt besloten, kan H3 Consultancy mogelijk een belangrijke rol spelen. Arbitrage betekent in het algemeen toch dat meer kosten moeten worden gemaakt om tot een oplossing te komen. Het heeft in de voorkeur om arbitrage te voorkomen door tot een minnelijke schikking te komen.

Praktijkvoering

H3 Consultancy heeft ruime expertise in verschillende aspecten van de praktijkvoering. Met name voor de volgende onderdelen zou H3 Consultancy iets voor u kunnen betekenen:

  • opzetten van integrale bedrijfsadvisering
  • op regelmatige basis inzichtelijk maken van kosten en opbrengsten
  • verdienmodel
  • kwaliteitsborging
  • omgaan met praktijkmanagementsysteem
  • personeelsbeleid

Borging

Zowel dierenartsen als veehouders hebben te maken met kwaliteitssystemen om de kwaliteit van hun handelen en de geleverde producten en diensten te borgen. Afnemers in binnen – buitenland stellen steeds strengere eisen aan de producenten van voedingsmiddelen inclusief de dienstverleners die betrokken zijn bij de producenten.

H3 Consultancy kan een rol spelen in de toepassing van verschillende systemen, maar ook participeren in projecten voor aanpassingen aan systemen.