Borging

Bezoeken: 3

Zowel dierenartsen als veehouders hebben te maken met kwaliteitssystemen om de kwaliteit van hun handelen en de geleverde producten en diensten te borgen. Afnemers in binnen – buitenland stellen steeds strengere eisen aan de producenten van voedingsmiddelen inclusief de dienstverleners die betrokken zijn bij de producenten.

H3 Consultancy kan een rol spelen in de toepassing van verschillende systemen, maar ook participeren in projecten voor aanpassingen aan systemen.