Coaching

Weergaven: 105

De arbeidsmarkt stelt hoge eisen aan pas afgestudeerde dierenartsen, maar ook aan dierenartsen, die al geruime tijd in de praktijk of elders werkzaam zijn. Door de ruime werkervaring in verschillende deelgebieden van de diergeneeskunde gekoppeld aan ervaring in het onderwijs aan studenten diergeneeskunde kan H3 Consultancy u helpen door mee te denken met zaken die niet lopen zoals u graag zou willen. Ik sta ook geregistreerd als een van de jobcoaches bij de KNMvD, dus ook langs die weg kunt u mij bereiken (https://coachbank.knmvd.nl/jobcoach/gerrit-hooijer/)

Vanzelfsprekend is het mogelijk eens een keer te sparren, ook als er (nog) geen echte problemen zijn. Voor jonge dierenartsen met name kan dit soms echt verhelderend zijn.

Er is geen algemene werkwijze voor te geven, omdat coaching maatwerk is.