Diergezondheid

Bezoeken: 98

Diergezondheidsproblemen

De werkzaamheden verlopen zoveel mogelijk  volgens een werkwijze, die in belangrijk mate afhankelijk is van de primaire vraagstelling of het voorliggende probleem. In grote lijnen is de werkwijze als volgt:

 • de veehouder is normaal gesproken de opdrachtgever en in overleg met hem/haar wordt de werkwijze bepaald;
 • als relevante bedrijfsgegevens beschikbaar zijn wordt door ons, alvorens het bedrijf te bezoeken, een eerste analyse gedaan met als doel vergroting van de efficiĆ«ntie van het bezoek;
 • bij voorkeur wordt ook informatie van andere begeleiders of adviseurs betrokken in de analyse;
 • H3 Consultancy zal bevindingen en de adviezen schriftelijk vastleggen en digitaal toesturen aan de opdrachtgever en (met diens goedkeuring) aan andere begeleiders;
 • Een verslag (beknopt, maar wel volledig) is een essentieel onderdeel van ons werk en wel om de volgende redenen:
  • bij een bedrijfsbezoek komen vaak zoveel zaken aan de orde, dat het onmogelijk is alles goed en in de juiste context te onthouden;
  • een verslag geeft de mogelijkheid onderscheid te maken tussen de hoofd- en bijzaken, anders gezegd: prioriteiten kunnen goed worden aangegeven;
  • bij latere bezoeken kan eventueel verwezen worden naar gemaakte afspraken;
  • H3 Consultancy werkt graag samen met andere adviseurs, zodat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Samen kom je verder!