Projecten

Weergaven: 104

In onderstaande projecten heb ik o.a. geparticipeerd:

  • Ontwikkeling Continue DiergezondheidsMonitor (CDM) en validatie van het systeem bij 200 melkveebedrijven Dit project heeft geleid tot meerdere publicaties. De CDM wordt nu binnen de zuivelsector gebruikt onder de naam KoeAlert.
  • Participatie in verschillende projecten met betrekking tot de kwaliteitszorg op de melkveebedrijven onder leiding van Joost de Veer. Uiteindelijk hebben deze geleid tot het KoeKompas, dat sinds 1-1-2020 ge├»ntegreerd is in de KoeMonitor.
  • Project “Gezonde Partners“, dat op initiatief van Courage, KNMvD en faculteit Diergeneeskunde is uitgevoerd met als doel een andere relatie tussen veehouder en dierenarts te onderzoeken. Op de website van Courage staat alle documentatie incl. het eindrapport, dat maart 2020 is opgeleverd.