Recht

Weergaven: 0

Juridische ondersteuning

Bij rechtszaken komt het regelmatig voor dat expertise van deskundigen moet worden ingehuurd om een probleem helder in kaart te kunnen brengen. Dat kan gebeuren in opdracht van de rechtbank of het gerechtshof, maar ook partijen kunnen getuige-deskundigen in de arm nemen.

H3 Consultancy heeft ervaring met het optreden als getuige-deskundige of het ophelderen van vragen, die opgekomen zijn tijdens de behandeling van een zaak.  Een algemen werkwijze is niet te geven, omdat de aard van de zaken sterk kan verschillen.